6660 Ангелско число - Значение и символика

Говори се, че числото 6 е числото на дявола, броят на тъмните сили.

719 ангелско число

Обаче самата шестица на езика на числата не символизира нещо зло и тъмно, а само победата на Материята над Духа, тялото над душата. Разбира се, „победа“ е условно понятие.Номер 6660 - Какво означава това?

Но чисто психологически (дори на подсъзнателно ниво) човекът винаги се е противопоставял на духа - материя, а тялото - на душата.Подобна опозиция, от една страна, изглежда нелепа. Но от друга страна, това не е случайно!

Не случайно, най-малкото защото няма случайности в света на хората или в света на числата.

В духовната нумерология дори няма такова число, което да се преведе от езика на числата като „съвпадение“.Като цяло наричахме случайността логиката на събитията, които не разбираме или не приемаме.

Шестицата по своята същност не е толкова „победа“, колкото триумфът на Материята над Духа. Триумфът и победата са различни понятия, но хората са склонни да ги объркват, когато тълкуват значението на числата.

В това объркване няма нищо ужасно, просто стойността на числото 6 е силно изкривена в крайна сметка ...

Ако жертвате Любов и Мъдрост заради тях, това определено е лошо. Ако се опитате да комбинирате разумно (колкото е възможно повече), това е друг въпрос.Тайното значение и символика

Под влияние на числото 6 човек безусловно предпочита материалните ценности пред духовните.

Какво на езика на числата означава предпочитанието на числото 0 пред числото 6? В състоянието на „шестица“ човек следва диктата на тялото, а не диктата на душата.

Между другото, интересно е да се проследи значението на числото 6 при шестгодишни деца. Те все още не са достигнали полова зрялост и не са имали време да се „придържат“ към парите.Значението на числото 6 достига своя връх в числото 666.

Най-важната разлика между шест и девет е, че числото 6 в нумерологията символизира победата на тялото над духа. А числото 6, напротив, победата на духа над тялото.

Числата 6660 и 66 означават Човек като комбинация от неговата духовна същност и физическа.

Числата 6660 и 66 в нумерологията също могат да се разбират като плодотворно „сътрудничество” на духа с тялото.

Човек може да бъде щастлив (или просто самодостатъчен) само ако душата и тялото му си сътрудничат помежду си, изслушват се, вземайки съвместни решения.

Числото 6 сред всички четни числа е може би най-яркото число. Шест се съдържа във всяко дело, извършено от лице - точно както всяко НЕ извършено дело съдържа девет.1333 ангелско число

Числото 6 присъства във всяко физическо действие, а числото 6 присъства във всяко физическо бездействие.

Любов и ангел номер 6660

Числото 6 на духовната нумерология е най-удобно за сравнение с числото 6. Защо?

Защото на външните, „вътрешни” нива на Битие шест и девет са абсолютни противоположности. Но само като изследват противоположностите, хората наистина могат да открият значението на числата.

Прониквайки в езотеричната същност на числата, е много важно да се вземе предвид, че на различните нива на Битие и Съзнание значенията на числата се различават значително.

По този начин числото 6 на някои нива може да означава обикновена човешка алчност и хитрост, а на други - да подчертае необходимостта и жизнеспособността на материалния принцип във Вселената.

413 ангелско число

Последното е особено актуално в нумерологията на съдбата, като се има предвид, че човекът е малко копие на Вселената.

Колкото по-високи, по-дълбоки и по-тънки са нивата на Битие и Съзнание, толкова по-малка е разликата между числото 6 и числото 6.

Докато се отдалечаваме от „грубите“ материални нива на битието, числата 6 и 6 се събират и припокриват.

Резултатът от наслагването е осем. Числото 8 е символ на единството на тялото и душата, шестици и деветки. А числото 0 е числото на кармата и съдбата.

Връщайки се към числото 6, искам да кажа, че въпреки че много от нас се суеверно се страхуват от шестицата, въпреки това, той има неразделен контрол върху психиката и действията си.

Не е лошо и не е добро, нормално е. Живеейки в материалния свят, съвсем естествено е човек да се стреми към материалното.

Интересни факти за номер 6660

Без такъв стремеж човек или ще загине, или просто няма да изпълни мисията, която трябва да изпълни в ниските сфери на битието, тоест на Земята. „Мисия“ в този случай не е съвсем правилната дума. Тоест, по принцип грешно.

Но в човешката реч няма подходящи думи, които да опишат пътуването на душата на различни нива на битието.

По същество духовната нумерология е наука, която описва числено пътуването на човешката душа през единадесетте нива на Битие и Съзнание.

Ако нумерологията не описва или обяснява цялото разнообразие от тези нива, то това не е нумерология, а просто забавна математика.

Числото 666 - в общественото съзнание е въплъщение на всички най-страшни, мрачни, греховни и безнадеждни.

В крайна сметка, както обикновено се твърди: ако числото 6 е дяволско число, то числото 666, състоящо се от цели три х шестици, обикновено е чудовище на ада.

408 ангелско число

Но това са всички глупости и предразсъдъци, произтичащи от елементарната езотерична неграмотност.

Значението на числото 666 е слава, пари и власт. Лошо е да се стремите към тях или добро, преценете сами.

Вероятно целият смисъл тук е какво точно е готов да жертва човек заради славата, парите и властта.

Виждайки Ангел номер 6660

Докато човешката душа не стъпи към по-високи нива на саморазкриване, тя винаги ще има за приоритет слава, пари и власт.

В духовната нумерология това означава поклонение на числото 666.

Глупаво е да осъждаме подобно поклонение. Това е като да осъдиш дърветата, че корените им са отдолу, а не отгоре.

Числото 6 и числото 666 не трябва да се бият и не трябва да се страхуват.

Числото 6 и числото 666 просто трябва да бъдат реализирани, както всяко друго число.

Информираността за значението на числата е единственият начин да контролираме тяхното въздействие върху живота ни.